Craft Beer Selection

Tin Man

1st place Craft Beer Selection

The Hoppy Monk

2nd place Craft Beer Selection

DeadBeach Brewery

1st place Brewery | 3rd place Craft Beer Selection

West Texas Tap House

4th place Craft Beer Selection

Union Draft House

3rd place Sports Bar | 5th place Craft Beer Selection