Eyelash Bar

Berry Lash at The Fountains

2nd place Eyelash Bar

Skin Salon and Spa

3rd place Eyelash Bar | 4th place Hair Salon | 1st place Nail Salon | 3rd place Spa | 4th place Waxing Salon

Selah Salon & Spa

5th place Eyelash Bar | 1st place Hair Salon